BRC

La norma BRC és un estàndard mundial per a la seguretat dels aliments creat pel British Retalil Consortim (Consorci Britànic de Minoristes). És un esquema de certificació internacional que qualifica proveïdors de productes i marques en grans superfícies. La norma BRC Food proporciona les directrius que permeten la fabricació de productes alimentaris segurs.

 

+informació