Global GAP

Globalgap és un protocol consolidat com a referent al camp de Bones Pràctiques Agrícoles (GAP) pel mercat. La certificació Global Gap cobreix totes les activitats de la producció en una finca, fins que el producte és comercialitzat o venut.

També  estableix normes voluntàries a través de les quals es poden certificar productes agrícoles a tot arreu del món.

El protocol es basa en els criteris de seguretat dels aliments. Contempla les tècniques de producció amb l’objectiu d’un ús controlat de fitosanitaris per minimitzar l’impacte dels residus en els aliments, l’home i l’entorn.

+informació