GRASP

GRASP són les sigles de “GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice”. Les bones pràctiques agrícoles no es centren únicament en els productes sinó també en les persones vetllant per un compromís amb la salut, seguretat i benestar del treballador.

 

+informació