IFS

La norma IFS (International Food Standard) és un sistema de seguretat enfocat als aliments promogut per l’associació de distribuïdors d’Alemanya, França i Itàlia.

És una norma per auditar sistemes de qualitat i seguretat alimentària de productes d’aquesta àrea, i és una norma d’estructura certificable. IFS és una norma per auditar proveïdors i/o fabricants i s’aplica a empreses que elaboren o envasen productes .

 

+informació